Projekt

Projekt

Název projektu:

Zvýšení odborných kompetencí studentů bakalářských studijních oborů Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies prostřednictvím systému odborných stáží v rozvojových zemích
Zkrácený název projektu: Odborné stáže v rozvojových zemích
Název projektu anglicky: Scholarly Internship in Developing Countries
Žadatel projektu: Mendelova univerzita v Brně
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název prioritní osy:


Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

7.2.2

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je inovovat studijní obory zaměřené na rozvojovou problematiku pomocí začlenění tří nových prvků do studia - nového vzdělávacího bloku, odborných studentských stáží přímo v rozvojových zemích a nových didaktických metod. Inovace směřuje k posílení významu praktických znalostí získávaných během studia za účelem zvýšení kompetencí budoucích absolventů a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, a to nejen českém, ale i světovém. Cílová skupina studentů bude v první klíčové aktivitě seznámena s problematikou tvorby a realizace rozvojových projektů, což si následně ověří během vlastní zahraniční stáže v jedné z pěti vybraných rozvojových oblastí. Studenti budou během projektu tvořit vlastní rozvojové projekty, které budou v rámci třetí klíčové aktivity obhajovat před odbornou komisí. Odborné stáže absolvuje celkem 90 studentů, a to v jedné z pěti rozvojových oblastí ve Ghaně, JAR, Chile, Peru a Thajsku.